Autoverzekering : Gratis offertes

Is de verzekering Auto voor elk voertuig verplicht?

Een autoverzekering is altijd verplicht voor alle voertuigen op de openbare weg. De verzekeringsovereenkomst is in de meeste gevallen ondertekend door de eigenaar en bestuurder van het voertuig.

Indien de verzekerde niet de bestuurder van het voertuig, is het belangrijk om de verzekeraar te informeren en de berekening van de premie verschillend zal zijn.

Alles over de verzekering BA auto te leren kennen

De verzekering burgerlijke aansprakelijheid (of verzekering BA auto) vergoedt slachtoffers bij een ongeval op de weg, zowel stoffelijke schade (de wagen) als lichamelijke schade (aan personen).

Je verzekering BA zal de schade betalen die je veroorzaakt hebt aan de andere wagen. Als de bestuurder van de andere wagen of zijn passagiers geblesseerd zijn, zal je verzekering ook de medische kosten vergoeden, of elke vorm van arbeidsongeschiktheid van de slachtoffers. De schade aan je voertuig zullen niet terugbetaald worden.

Indien je niet bij een ongeval aansprakelijk bent zal de schade aan je auto door een expert geschat worden en de verzekering BA van de persoon die in fout is zal die schade betalen. Dezelfde verzekering zal ook de eventuele medische kosten of arbeidsongeschiktheid betalen.

Alleen de omniumverzekering zal automatisch de schade aan je eigen voertuig vergoeden. De verzekering BA zal dus nooit de schade betalen aan je eigen auto. Noch de medische kosten.

De verzekering BA alleen wordt aangeraden voor voertuigen die meer dan 5 jaar oud zijn want hun waarde is immers gedaald. De waarde van de auto is dan immers gedaald, De premie zal in functie van de leeftijd van de verzekerde, zijn woonplaats, de afgelegde kilometers per jaar berekend worden.

Is de omniumverzekering de beste bescherming voor je auto ?

De omnium verzekering is niet verplicht maar wel aangewezen voor nieuwe auto’s. Ze beschermt je wagen tegen brand, diefstal en glasbreuk maar vooral tegen de schade aan het voertuig ten gevolge van een ongeval zelfs indien je in fout bent.

Bij een volledig verlies van de wagen zal je omnium verzekering de aangenomen of werkelijke waarde ervan betalen. De omnium verzekering bevat ook altijd een vrijstelling, een bedrag dat jezelf zal moeten bijleggen, forfaitair of een percentage van de verzekerde waarde van je voertuig.

Indien je niet in fout bent, komt je omniumverzekering niet tussen. De verzekering BA van diegene die in fout is zal de schade aan je voertuig betalen.

Waarom en wanneer voor de verzekering mini-omnium kiezen?

De verzekering mini-omnium versterkt de BA en beschermt je voertuig tegen brand, diefstal of glasbreuk. De verzekering zal de schade vergoeden op basis van de ouderdom van de wagen op het moment van de brand of diefstal. Als je glasbreuk hebt kan de herstelling gratis uitdevoerd worden bij een door de verzekeraar erkende hersteller.

De verzekering mini-omnium is bedoeld voor tweedehandsvoertuigen waarvan de waarde niet meer hoog genoeg is om een omnium te nemen.

Welke verzekering voor een jonge bestuurder kiezen?

Volgens de statistieken hebben jongeren van minder dan 26 jaar 2 à 3 keer meer ongevallen dan het gemiddelde. Een verzekering voor een jonge bestuurder is dus meestal erg duur.

Een tweedehandswagen die niet te krachtig is laat toe om de goedkope formule verzekering BA te kiezen.

Een autoverzekering nemen op naam van de ouders voor de jonge bestuurder, is verboden. Bij een ongeval zal de verzekeraar nagaan wie de hoofdbestuurder is. Bij een valse verklaring zal ze de schade verhalen op de jonge bestuurder en/of de ouders

Ben je als bestuurder goed beschermd?

De verzekeringen BA en omnium dekken de lichamelijke schade van de bestuurder niet bij een ongeval.

De verzekering bestuurde zal tussenkomen of je in fout bent of niet voor de medische kosten of hospitalisatiekosten, zal een kapitaal betalen bij invaliditeit of overlijden en, bij arbeidsongeschiktheid, zal het gebrek aan inkomen geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Wat dekt een verzekering glasbreuk ?

Een breukje in de voorruit, schade aan je zijruiten of de achterruit worden hersteld, schade aan de spiegels en lichten… deze herstellingen zijn gratis indien ze bij een door de verzekeraar herkende hersteller worden uitgevoerd.

Zoals het geval is voor de verzekering diefstal of brand is er niet altijd een vrijstelling voor de dekking glasbreuk.

Hoe en wanneer een polis opzeggen ?

Stoppen met je autoverzekering kan je altijd op de jaarlijkse vervaldag van je polis, na een ongeval waarbij je in fout of niet in fout was (dan binnen de maand na de terugbetaling van de schade), bij de verhoging van de premie (dan reken 30 dagen om een andere verzekeraar te vinden) en bij de aankoop van een nieuwe voertuig.

Bij een opzeg, moet je een aangetekende brief aan de verzekeraar sturen, minstens 3 maanden voor de vervaldag. En, als je al voor een andere verzekeraar gekozen hebt kan hij de overgang maken naar uw plaats.

Welk invloed heeft de bonus-malus ?

De verzekeraars willen enerzijds de goede bestuurders zonder ongevallen belonen en anderzijds bestuurders die wel ongevallen veroorzaken meer laten betalen.

Tot 1 januari 2004 gebruikten alle verzekeraars dezelfde bonus-malus schaal van 22 trappen voor je autoverzekering. De beste chauffeurs betaalden maar 54% van de premie en zakten elk jaan met 1 trapje. Voor de bestuurders die veel ongevallen veroozaken kan de premie 2-keer zo duur worden.

Als nieuwe autobestuurder startte je aan 85% van de premie.

Na 1 januari 2004 mag zelf elke verzekeraar beslissen wat hij doet. Ofwel blijft hij een bonus-malusschaal gebruiken. Ofwel voert hij een andere regel in, bv op basis van het aantal jaren dat je geen ongeval in fout had.

Hoe vul je de ongevalsaangifte ?

De ongevalsaangifte laat toe om een gedetailleerde beschrijving te geven van de omstandigheden van het ongeval en is voldoende voor de 2 betrokken wagens. Moeten ingescreven worden : de gegevens over de onderschrijver van de autoverzekering (de groene kaart), de gegevens over de wagen (het inschrijvingscertificaat van de auto) en de gegevens over de verzekeringsmaatschappij.

Om te besluiten als je in je recht of fout bent wensen de verzekeraars is het belangrijk de plaats, datum en uur, de schade, andere dan aan de wagens, de gegevens van eventuele getuigen en de gekwetsten, zelfs als het gaat om lichte blessures.

In de kolom die voor jou is bestemd is het belangrijk te vermelden de gegevens over de bestuurder (die hoeft dus niet dezelfde te zijn als de verzekerde), het vakje aankruisen dat het best het ongeval beschrijft, tonen waar je wagen het eerst werd geraakt, de zichtbare schade aan je wagen aanduiden en eventuele opmerkingen communiceren. Een goede tekening maken is ook van groot belang en kijk eindelijk na of de tegenpartij ook alles heeft ingevuld.

De door u gekozen auto:

Geen occasion geselecteerd  


Uitgebreid zoeken