Autolening ING ING
Schakel naar oranje voor uw autolening

Bent u van plan om een nieuwe auto te kopen? Dan is dit het moment om naar oranje te schakelen! Met een ING Autolening1, mag u er zeker van zijn dat u de beste prijs betaalt.

Vraag uw ING Autolening aan op www.ing.be/creditauto of in de dichtstbijzijnde ING-kantoor.

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen?
Maak een simulatie! Kies het bedrag een de kredietlooptijd, evenals het aflossingsbedrag.
Maak een simulatie
Let op, geld lenen kost ook geld.

1 De ING Autolening is een lening op afbetaling voor privédoeleinden. Aanbod uitsluitend bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen en onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van het krediet zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren.
2 Uw aanvraag van een krediet verbindt u en ING België nv tot niets zolang u geen contract hebt ondertekend in uw ING-kantoor (onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België).

Uw aanvraag en de eventuele goedkeuring van uw aanvraag door ING België (na onderzoek van uw dossier door ING België) in het kader van de nieuwe dienst ‘Consumer Loans Online’ in Home’Bank of op ing.be verbinden noch ING België noch uzelf zolang u geen kredietcontract hebt ondertekend in uw ING-kantoor, waar vooraf wordt nagekeken of de in de aanvraag meegedeelde gegevens juist en volledig zijn (onder andere op grond van de overhandigde of nog te overhandigen documenten).

ING België nv – Bank/kredietgever – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381 A.

Legal information | Privacy statement | Veiligheid
© 2011 ING Belgïe NV, alle rechten voorbehouden.