Uw goedkoopste autofinanciering

Het JKP berekenen

JKP staat voor ‘Jaarlijks Kostenpercentage’. Het drukt de kostprijs van het krediet uit in de vorm van een percentage.

Het JKP is een vergelijkingsinstrument. Het wordt op Europese schaal gekozen om de kredietaanbiedingen van kredietgevers uit verschillende landen met elkaar te vergelijken. Het percentage stelt de kostprijs van het krediet vast op basis van een gestandaardiseerde methode die de vergelijking tussen verschillende kredietaanbiedingen mogelijk maakt.

De vergelijking: het JKP is het resultaat van een basisvergelijking (artikel 4 § 1 van het KB van 4 augustus 1992) die de gelijkheid uitdrukt tussen enerzijds de som van de geactualiseerde waarden van de kredietopnemingen, en anderzijds de som van de geactualiseerde waarden van de terugbetalingen door de consument en de bedragen van de interesten en de kosten.

Het JKP is het resultaat van een wiskundige berekening die rekening houdt met de interesten en de kosten. Om het JKP te berekenen, met men met andere woorden weten welke debetrentevoet moet worden toegepast op het kredietbedrag teneinde het bedrag van de interesten te kunnen opnemen in de totale kostprijs van het krediet.

Berekening

[(Totale terugbetaalde of nog terug te betalen bedrag – Bedrag van de lening) / Bedrag van de lening] * 12/Totale aantal maandelijkse afbetalingen = JKP
Totale terugbetaalde of nog terug te betalen bedrag = Bedrag van de maandelijkse afbetalingen * Totale aantal maandelijkse afbetalingen + Totaal van eventuele andere kosten

En vergeet nooit dat "Geld lenen ook altijd geld kost"

De door u gekozen auto:

Geen occasion geselecteerd  


Uitgebreid zoeken