Inhoudelijke aspecten koopovereenkomst

U dient altijd alles zwart op wit te hebben. Zeker als u een auto koopt. De koopovereenkomst vormt immers de wettelijke basis van de verkoop en bevat alle belangrijke zaken: koper, verkoper, chassisnummer van de auto, omstandigheden, prijs, betalingsbevestiging, plaats, datum.

Naast een reeks vast gedefinieerde wettelijke bepalingen, moeten in de koopovereenkomst  alle individueel overeengekomen afspraken of gegevens schriftelijk worden vastgelegd. Want alleen wat u zwart op wit hebt, geldt in geval van een geschil achteraf als wettelijke basis. Laat u daarom niet onder druk zetten om zaken te ondertekenen die niet correct zijn. De koopovereenkomst dient in tweevoudig, identiek exemplaar te worden opgemaakt. U als koper en de verkoper zelf krijgen een exemplaar. Wanneer de verkoper jonger is dan 18 jaar en nog geen zaken mag doen, is een schriftelijke verkoopvolmacht vereist.

Voertuiggegevens

Een auto wordt eenduidig geïdentificeerd aan de hand van het chassisnummer en de kentekenbewijzen deel 1 en 2. Andere belangrijke gegevens zijn de datum van het eerste verstrekte kentekenbewijs, de kilometerstand, het aantal voorgaande eigenaren en de volgende keuring (en eventueel speciale milieukeuring).

Ongevalvrij

Vraag om een bevestiging dat de auto ongevalvrij is. Zo niet, dient de aard van de schade zo exact mogelijk te worden omschreven en ook de uitgevoerde reparaties. Vraag hiervoor om alle beschikbare expertiserapporten en facturen als bijlage van de koopovereenkomst.

Zakelijk gebruik

Noteer dat de auto niet voor zakelijk gebruik was (bijvoorbeeld als rijschoolwagen of huurauto). Anders dient dit duidelijk te worden aangegeven, ook als het om een geïmporteerde auto gaat. De auto is pas duidelijk geïdentificeerd indien zijn inschrijvingsnummer en het nummer van de grijze kaart doorgegeven werden. Andere belangrijke gegevens die vermeld moeten worden zijn: de datum van de eerste inschrijving, het aantal kilometers, het aantal vroegere eigenaars en de datum van de volgende keuring.

Grote reparaties

Wanneer de motor van de auto is vervangen, een nieuwe transmissie is geplaatst of binnenkort een grote reparatie nodig is, moet dit in de koopovereenkomst worden vermeld, inclusief de kilometerstand van de nieuwe aggregaten.

Gebreken

Wanneer een auto met gebreken wordt verkocht, dienen deze zo exact mogelijk te worden beschreven en ingeperkt. Hiertoe behoort het type gebrek, wanneer het is opgetreden en op welk moment het is verholpen, bijv. bij ongevalschade of de vervanging van de motor.

Prijs

Uiteindelijk wordt in de koopovereenkomst ook de prijs vastgelegd. Doorgaans bevestigt de verkoper met zijn handtekening dat hij het bedrag heeft ontvangen, terwijl de koper de ontvangst van de auto, de sleutels en de bijbehorende documentatie bevestigt

.

Tip:

  • Stel een koopovereenkomst op. Koper en
    verkoper ontvangen elk een identiek exemplaar.
  • Leg alle afspraken en overeenkomsten schriftelijk in de koopovereenkomst vast.
  • Teken de overeenkomst pas als alle vragen in goed overleg zijn opgehelderd.